SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

12.edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego "Ja - Zwierzę"

01 marca 2022