SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

NIP: 526-222-59-55 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW - PDF

Uchwała nr 3/22/23 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika z dnia 29.09.2022 roku w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

Konto Rady Rodziców prowadzone jest w BNP Paribas Bank Polska SA 

 nr 35 1600 1462 1866 4394 2000 0001

 

 Przewodniczącym rady jest pan Czcibor Ziemowit Powęska