SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 48

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

 

tel. 22 629 25 15

e-mail: sp48@sp48.waw.pl