Mały Samorząd (klasy I – III)
Wszystkie klasy biorą udział w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.


Opiekunowie Małego Samorządu:
Ewa Falińska
Iwona Migas


Samorząd Uczniowski (klasy IV-VIII)
W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnych więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innym,
- kształtowanie postaw obywatelskich.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:
Filip Pytliński klasa 8a – prezydent
Gabriela Ogonowska klasa 7b – wiceprezydent
Ignacy Bałaga klasa 5c - sekretarz


Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Konstancja Czerwińska-Rosik


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 

REKRUTACJA