SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie