SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

   
Uprzejmie informujemy, że wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczniemy od 2 września (piątek). Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za obiady to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc. Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 6 września.


Cena obiadu na rok szkolnym 2022/2023 wynosi:
KLASY I-III: 13 zł
KLASY IV-VIII: 14 zł
Podwieczorek: 4 zł
Koszt za wrzesień:
Klasy I-III
Obiad - 273 zł
Obiad z podwieczorkiem - 357 zł
Klasy IV-VIII
Obiad - 294 zł
Obiad z podwieczorkiem - 378 zł
Informujemy, że cena obiadów w roku szkolnym może ulec zmianie w związku z rosnącymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności.


Dane do przelewu:
KANMAR Maria Szewczyk 
27-go Grudnia 6   
04-665 Warszawa
Santander  86 1500 1878 1218 7006 3431 0000
Tytułem SP48, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc


W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku przez sms nr tel. 695 19 36 44 do godziny 9.00, tego samego dnia. Zwrot za odwołane obiady odliczają Rodzice przy opłacie za kolejny miesiąc.
Osoby korzystające z OPS lub DBFO proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.
Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i dostarczenie jej do stołówki lub przekazanie wychowawcy.
Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok, będą mogły korzystać z obiadów po uprzednim uregulowaniu zaległości

Karta zgłoszenia dziecka na obiady