SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

Harmonogram rekrutacji do klas I-szych SP48 2022-2023

 

Rekrutacja 2022/2023

01 marca 2022