SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

w Warszawie

Rok szkolny 2021/2022

 

Likwidacja oddziału przedszkolnego

 

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

 

Zarządzenie Nr 24/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48