Dbamy o bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, przeciwdziałamy cyberprzemocy
- elektroniczny system kontroli wejść i wyjść uczniów
- monitoring na terenie szkoły i na zewnątrz budynku
- programy profilaktyczne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
- doskonały stan techniczny boiska, sal gimnastycznych, siłowni, pracowni i sprzętu

REKRUTACJA