Zapewnia opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w godzinach od 07.00 do 17.30 na pisemny wniosek rodziców/opiekunów.

 

Jest wsparciem w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

 

Priorytetem jest nauka i rozwój intelektualny przez udaną zabawę. Realizowane są programy ekologiczne, czytelnicze, innowacje pedagogiczne.

 

Dzieci uczestniczący w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

 

Kontakt:

tel. 22 629 25 15 wew.116

e - mail: hrogowska@sp48.waw.pl

REKRUTACJA