PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Oddział

Wychowawca

Sala

1a

p. Urszula Stelmaszczyk

27

1b

p. Dorota Stanisz

38

1c

p. Elżbieta Długosz

29

2a

p. Iwona Zambrowska

26

2b

p. Iwona Migas

36

2c

P. Anna Zalewska

24

3a

p. Dorota Burdun

37

3b

p. Ewa Falińska

28

3c

p. Sylwia Jaczyńska

39

4a

p. Iwona Kobierecka

66

4b

p. Konstancja Czerwińska - Rosik

76

5a

p. Monika Michowska

44

5b

p. Katarzyna Janicka

46

5c

p. Piotr Ornowski

49

6a

p. Grzegorz Jawid

68

6b

p. Hanna Swarczyńska

47

6c

p. Magdalena Lenart

69

7a

p. Izabela Wójcik

77

7b

p. Arkadiusz Kusak

58

8a

p. Katarzyna Kiliś

67

8b

p. Cecylia Cybulska

54

8c

p. Mariya Stratius

56

 

 
 
 
 
 

REKRUTACJA