Mały Samorząd (klasy I – III)
Wszystkie klasy biorą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Zdrowo i Sportowo”.


Opiekunowie Małego Samorządu:
Ewa Falińska
Iwona Migas


Samorząd Uczniowski (klasy IV-VIII)
W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnych więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innym,
- kształtowanie postaw obywatelskich.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Maksymilian Wasielak - klasa 8a

Zastępca przewodniczącego: Natasza Bednarczyk - klasa 4b

Sekretarz: Malwina Wójcik - klasa 5a
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Iwona Kobierecka

Andrzej Gorzkiewicz


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 

REKRUTACJA