JĘZYK ANGIELSKI


W klasach I-III nauka języka angielskiego realizowana jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W klasie I sportowej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Fun with English”.


W klasach IV-VI uczniowie mają w planie 3 godziny języka angielskiego.


W klasach VII szkoła zapewnia naukę na dwóch, a w klasach VIII na trzech poziomach zaawansowania. Dzieci uczą się międzyoddziałowo. Po ocenie umiejętności komunikacyjnych, rozumienia tekstu i rozumienia ze słuchu są przydzieleni do odpowiednich grup tak, by mogli rozwijać swoje kompetencje językowe poprzez realizację dostosowanych do ich możliwości programów. Każdy uczeń, po spełnieniu koniecznych wymagań, może awansować do grupy o wyższym poziomie.


W szkole realizowane są projekty międzynarodowe AIESEC, World’s Largest Lesson, English Binds People Together oraz Dublin – Warszawa.


Przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad:
-    Olimpusek dla klas I-III,
-    Olimpus dla klas IV-VIII,
-    Zuch dla klas I-III,
-    Leon dla klas I-VIII,
-    Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów dla klas I-VIII,
-    kuratoryjny konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla klas IV-VIII.


Organizujemy:
-    Konkurs Piosenki Obcojęzycznej: szkolny i międzyszkolny,
-    Europejski Dzień Języków Obcych,
-    Dzień Świętego Patryka
-    wycieczkę do Anglii i Walii, gdzie uczniowie w naturalnym środowisku językowym mogą doskonalić swoje umiejętności językowe, poznać kulturę i historię Wielkiej Brytanii, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w angielskiej szkole.


JĘZYK HISZPAŃSKI


W klasach VII-VIII uczniowie uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze 2 godziny tygodniowo.
 

REKRUTACJA