GABINET PEDAGOGÓW 
Czynny codziennie w godzinach 10.00 -13.00 
Anna Szewczyk
 

Rolą pedagogów jest diagnoza problemów uczniów oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci borykającymi się z problemami a także stały kontakt  z  wychowawcami i nauczycielami. Do zadań pedagogów  należy m.in. diagnozowanie środowiska ucznia, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia, rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. Praca pedagogów polega również na wspieraniu rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
i nauczycieli, podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

PSYCHOLOG
Milena Smułkowska
Godziny pracy: co drugi czwartek miesiąca 9.00 – 13.00
Tel. 629 25 15 wew.113

Emilia Halicka

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:30-14:00

Wtorek 9:30-13:30

Środa 8:00-14:00

Czwartek 8:00-11:30

Pokój 30

Telefon 22 621 32 36 wew .112

Udzielanie wparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Monika Tuszyńska
Tel.: 22 629 25 15  wew. 105

 

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, poprawnego pisania i często im towarzyszących zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci, motywacji jak i trudności emocjonalnych i społecznych.

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, w tym najważniejszych dla czytania i pisania funkcji słuchowych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, a także przy pomocy odpowiednio dobranych środków i metod korygowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.
W naszej szkole terapia pedagogiczna prowadzona jest w małych grupach,  a w szczególnych przypadkach indywidualnie. 

Na zajęcia dzieci są  kwalifikowane na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej oraz badań przesiewowych prowadzonych przez nauczycieli terapeutów w szkole.
Wszelka praca z dzieckiem na zajęciach terapii pedagogicznej zawsze jest dostosowana do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości.

O postępach dzieci lub nurtujących pytaniach czy problemach rodzice mogą porozmawiać
z terapeutą nie tylko na zebraniach ale w dowolnym momencie po uprzednim umówieniu.

Wszechstronne korzyści terapii wynikają tylko ze stałej współpracy na linii szkoła-dom. Systematyczna praca zwiększa efektywność i stanowi podstawowy warunek osiągania pozytywnych rezultatów w procesie terapeutycznym.

 

LOGOPEDIA

Magda Siebielec

tel.: 22 629 25 15 wew. 105

 

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów, u których zdiagnozowane zostały wady wymowy i problemy komunikacyjne. Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej, rozwijanie percepcji słuchowej i  usprawnianie umiejętności mówienia. Terapia jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Podstawowe elementy terapii logopedycznej, z jakimi prawdopodobnie spotka się Państwa dziecko, to:
- ćwiczenia sprawności narządów mowy, tzw. zabawy buzi i języka;
- ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
- ćwiczenia słuchowe w tym słuchu fonematycznego (czyli zdolność do odróżniania bądź utożsamiania dwóch wypowiedzi)  i fonemowego (czyli zdolność do odróżniania dwóch różnych realizacji tej samej głoski);
- ćwiczenia w rozumieniu mowy.
Gabinet logopedyczny w naszej szkole jest wyposażony w różnego rodzaju pomoce (gry planszowe, domina, układanki, jak równie program komputerowy Logopedia i Logorytmika).
Efekty terapii logopedycznej prowadzonej w szkole są w bardzo dużym stopniu uzależnione od współpracy logopedy z rodzicami i częstotliwości wykonywania ćwiczeń w domu.  Czasem potrzebne jest dodatkowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź indywidualnych pomocy logopedycznych.
Ćwiczenia wykonywane na zajęciach są dla dziecka proste, ale muszą być systematycznie powtarzane w domu, skróci to czas terapii.

REKRUTACJA