Szkoła Podstawowa nr 48 im Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

 

tel. 22 629 25 15

Portiernia

tel: 22 628 54 47

e-mail: sp48@sp48.waw.pl

REKRUTACJA