Deklaracja dostępności
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.
Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących
 
ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGECTRL oraz +
aby powiększyć widokCTRL oraz - aby pomniejszyć widok
OPERASHIFT oraz + aby powiększyć widok - aby pomniejszyć widok
OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne.
Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

REKRUTACJA