16 października 2022

Jubileusz 70-lecia naszej szkoły

14 października 2022 roku odbyły się uroczyste obchody 70 – lecia istnienia naszej szkoły. Chcieliśmy, aby to wydarzenie było swoistym powiązaniem przeszłości z teraźniejszością, aby stało się świętem także dla absolwentów i nauczycieli uczących przed laty w naszej szkole. Zaproszeni goście mogli obejrzeć pokazy gimnastyczne, występy wokalne i taneczne. Przygotowano również dawne kroniki i albumy fotografii. Dekorację sal stanowiły duże, czarno – białe zdjęcia z początków istnienia szkoły. Była to okazja do spotkania po latach i wspomnień dla naszych gości, a dla uczniów zaangażowanych w organizację obchodów, piękna lekcja historii.

 

REKRUTACJA