16 października 2022

Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy

13 października okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta m.st. Warszawy. Otrzymują ją najlepsi nauczyciele i nauczycielki za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju oświaty warszawskiej. To właśnie tę nagrodę otrzymała dyrektor naszej szkoły pani Justyna Nowaczek. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, świadczące o dużych osiągnięciach zawodowych. Laureatka powiedziała: „Bez moich nauczycieli, nie otrzymałabym tej nagrody”. Pani Justyna Nowaczek potrafiła stworzyć doskonały zespół nauczycieli, który realizuje jej wizję szkoły opartej na różnorodności, przyjaznej uczniom, w której wszyscy czują się bezpieczni, docenieni i ważni.

 

REKRUTACJA