Wyżywienie w szkole zapewnia firma KANMAR Maria Szewczyk

Kontakt: 

tel.: 695 193 644

 

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za obiady to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc. Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 8 września.

 

Opłata za wrzesień 2023 r. wynosi:

Klasy 1-3:

266,00 zł - obiad

342,00 zł - obiad + podwieczorek

Klasy 4-8:

285,00 zł - obiad

361,00 zł - obiad + podwieczorek

 


Cena obiadu na rok szkolny 2023/2024 wynosi:
KLASY I-III: 14,00 zł
KLASY IV-VIII: 15,00 zł
Podwieczorek: 4 zł

Informujemy, że cena obiadów w roku szkolnym może ulec zmianie w związku z rosnącymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności.


Dane do przelewu:
KANMAR Maria Szewczyk 
27-go Grudnia 6   
04-665 Warszawa
Santander  86 1500 1878 1218 7006 3431 0000
Tytułem SP48, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc


W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy odwołać posiłek przez przysłanie wiadomości sms na nr tel. 695 19 36 44 do godziny 9.00, tego samego dnia. Zwrot za odwołane obiady odliczają Rodzice przy opłacie za kolejny miesiąc.
Osoby korzystające z OPS lub DBFO proszone są o dostarczenie decyzji o dofinansowaniu.
Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i dostarczenie jej do stołówki lub przekazanie wychowawcy.
Uczniowie, których rodzice/ opiekunowie zalegają z opłatami za ubiegły rok, będą mogli korzystać z obiadów po uprzednim uregulowaniu zaległości.

 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

REKRUTACJA