01 marca 2022

Rekrutacja 2022/2023

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

Harmonogram rekrutacji do klas I-szych SP48 2022-2023

 

REKRUTACJA