16 listopada 2023

Światła Historii

15 listopada b. r. klasy drugie i trzecie naszej szkoły obejrzały spektakl edukacyjny dotyczący przełomowych wydarzeń z historii naszego kraju. Uczniowie poznali pierwszego władcę Polski, historię rycerstwa polskiego oraz najważniejsze zrywy narodowowyzwoleńcze. Dla dzieci bardzo atrakcyjne było odgadywanie zagadek i rebusów związanych z symbolami narodowymi. To była ważna lekcja patriotyzmu.

 

REKRUTACJA