13 czerwca 2023

Warsztaty z psychoterapeutką

2 czerwca b. r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie z psychoterapeutką Magdaleną Zych z Fundacji „Zobacz Jestem” dla uczniów klas 6-8. Było ono elementem projektu „Czytamy i dyskutujemy o ważnych dla nastolatków sprawach”, w którym bierzemy udział. Tematem warsztatów było zagadnienie: depresja i samobójstwa wśród młodzieży. Wybór tematu był efektem pracy liderów projektu, którzy przeprowadzili sondaż w poszczególnych klasach i na jego podstawie wybrali najważniejszy dla naszych uczniów problem. Spotkanie było udane. Uczniowie bardzo wysoko ocenili sposób prowadzenia zajęć i ilość uzyskanych informacji.

 

REKRUTACJA