Przedmiot

 

KLASA

edukacja wczesnoszkolna

Klasy 1-3

 

Język angielski

 

Religia

Etyka

 

 

Język polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Język angielski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Język hiszpański

 

Klasa 7

Klasa 8

 

matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Przyroda

Klasa 4

 

historia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

geografia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

biologia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

chemia

Klasa 7

Klasa 8

 

fizyka

Klasa 7

Klasa 8

 

technika

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

 

informatyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

muzyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

 

plastyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

 

Wiedza o społeczeństwie

Klasa 8

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa 8

 

Wychowanie fizyczne

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

religia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 ETYKA                                             Klasa 4

                                                          Klasa 5

                                                          Klasa 6

                                                          Klasa 7

                                                          Klasa 8

REKRUTACJA